Nr. Jernløse Mølle

Nr. Jernløse Møllelaug
afholder
GENERALFORSAMLING

onsdag d. 9. september 2020, kl. 19.00,
i Vommevad Forsamlingshus,
Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Møllelauget er vært ved en kop kaffe og en bid brød.

Bestyrelsen